Hà Nam: Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời tham mưu cấp uỷ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề “nổi cộm” ở cơ sở, đơn vị

17/05/2018 | 14:21 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp uỷ các cấp tỉnh Hà Nam kiểm tra 1.062 lượt tổ chức đảng và 1.441 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 1.031 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 1.794 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 382 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 310, cảnh cáo 56, cách chức 7, khai trừ 9.

UBKT các cấp kiểm tra 22 tổ chức đảng và 101 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; 1.033 lượt tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 234 lượt tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát chuyên đề 913 lượt tổ chức đảng và 2.458 lượt đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 990 lượt tổ chức đảng và 27.272 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 79 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 22, cảnh cáo 10, khai trừ 47; giải quyết tố cáo đối với 83 đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời tham mưu cấp uỷ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề “nổi cộm” ở cơ sở, đơn vị.

Trọng Đức