Công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

30/07/2019 | 12:19 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 29-7-2019, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, chủ trì buổi trao quyết định; cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai và Bùi Thị Sáu.

Theo quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Bùi Thị Sáu, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 6, Cơ quan UBKT Thành ủy được chuẩn y giữ chức Ủy viên UBKT Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân  nhấn mạnh, công tác kiểm tra của Đảng có vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) cũng như nâng cao chất lượng đảng viên, phòng chống tham nhũng. Công tác kiểm tra cần được thực hiện theo 2 vế. Bên cạnh việc biểu dương, khuyến khích cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực thì phải phát hiện, nhắc nhở, giáo dục và loại trừ các trường hợp vi phạm. UBKT Thành ủy thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát phải kết hợp với việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) một cách có kết quả, đặc biệt chú ý đến các quận - huyện có các hạn chế, yếu kém.

Chúc mừng 2 đồng chí được giao trọng trách mới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, trong bối cảnh toàn Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nỗ lực, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ thì việc bố trí công việc 2 cán bộ với vị trí công việc mới sẽ có nhiều ý nghĩa trong hoạt động của UBKT Thành ủy, góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X./.

P.V