Công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020

03/04/2020 | 14:29 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 31-3-2020, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức danh Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ nhận Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư.

Theo đó, tại Quyết định 1944-QĐNS/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chuẩn y đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Trước đó, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ cũng đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

PV