Công bố các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hà Nam

13/03/2020 | 16:19 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 12-3-2020, tại Hội nghị lần thứ 174, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã trao các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Nam.

Đồng chí Lê Thị Thủy trao Quyết định và chúc mừng 2 đồng chí lãnh đạo của UBKT Tỉnh uỷ Hà Nam.

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Đào Đình Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Lê Thị Thủy chúc mừng và tin tưởng đồng chí Lê Hồng Quân và Đào Đình Tùng trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

PV