Cơ quan UBKT Trung ương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

30/12/2020 | 22:50 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 30/12/2020, Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Tô Duy Nghĩa, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có sự tham dự đầy đủ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan UBKT Trung ương tại 3 khu vực: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2020, lãnh đạo Cơ quan đã phối hp chặt chẽ với Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành kế hoạch công tác trong điều kiện nhiều khó khăn. Các vụ, đơn vị đã nỗ lực, tham mưu cho Ủy ban giải quyết, xử lý những vn đ liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cp. Chủ động khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung ngay từ đầu nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư thành lập 10 đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị tại 67 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Cử Thành viên Ủy ban và cán bộ cấp vụ tham gia các tiểu ban của Trung ương chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập 3 tổ công tác phục vụ Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, giải quyết đơn thư tố cáo đại biểu, tổ tiếp công dân, đảng viên đến phản ánh, tố cáo đảng viên là đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu giúp Ủy ban ban hành 4 mẫu báo cáo kết quả giám sát, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực; 6 hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện công tác nhân sự UBKT các cấp; việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ XII của Đảng; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, các vụ đã tham mưu, giúp UBKT Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 2 đảng viên, gồm: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tc Việt Nam; đng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tc Việt Nam. Qua kiểm tra kết luận rõ các vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đáng chú ý, có việc đã xảy ra từ lâu, kéo dài, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cán bộ lãnh đạo, có cả cán bộ cấp cao. Kiểm tra 15 ban thường vụ tỉnh ủy và UBKT tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 20 tổ chức đảng và 25 đảng viên; qua giám sát, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 15 quy chế làm việc, 2 quy chế phối hợp, 8 quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, đầu tư, xây dựng dự án... Xem xét, giải quyết tố cáo đối với 9 tổ chức đảng và 112 đảng viên; tiếp nhận, phân loại và xử lý 10.105 đơn khiếu nại, tố cáo. Quyết định thi hành kỷ luật 58 đảng viên (tăng 31,8% so với năm 2019), trong đó có 11 đồng chí là cán bộ diện Trung ương quản lý; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 19 đảng viên, trong đó có 2 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, 1 đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 3 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, 3 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; 4 đồng chí bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, 2 sỹ quan cấp tướng...

Hội nghị đã có 5 ý kiến thảo luận, đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm vào các nội dung của Hội nghị. Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với nội dung Báo cáo; đồng thời, bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Huân chương lao động của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 2 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc; trao Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể; trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 3 đồng chí.

Nhân dịp này, UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua năm 2020 cho 5 tập thể; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ. Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với tập thể và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Cơ quan, chiến sĩ thi đua cơ sở đối với cá nhân; Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương tặng Giấy khen cho 3 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 45 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 27 đoàn viên đạt thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao Cờ thi đua của UBKT Trung ương tặng các tập thể

.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực và đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc năm 2020.

Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm và đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Bằng khen tặng cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên tất cả các mặt công tác của Cơ quan trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Kết quả đó đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế cần sớm được khắc phục và lưu ý những điểm sau: Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ XII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát, đó là: Công tác kiểm tra, giám sát vẫn chưa theo kịp được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Kết quả kiểm tra chưa đều ở các cấp, nhất là cấp huyện và cơ sở chuyển biến chưa mạnh. Kiểm tra đối với các lĩnh vực tư tưởng, báo chí, thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, tư pháp, tổ chức cán bộ chưa thật mạnh mẽ. Chất lượng giám sát thường xuyên còn hạn chế, có nhiều vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, kiểm tra kịp thời, dẫn đến khi xử lý để lại hậu quả rất nặng nề. Tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp thiếu thống nhất, chậm được đổi mới... Đồng chí đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Cơ quan, Thành viên Ủy ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan có biện pháp khắc phục kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh các phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021 như đã nêu trong Báo cáo, đồng chí nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, thời gian từ nay đến Đại hội XIII của Đảng còn rất ít, do đó, các vụ, đơn vị và các Tổ công tác của Ủy ban (Tổ giúp việc Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Tổ kiểm tra, giải quyết đơn, thư tố cáo; Tổ tiếp đảng viên và công dân) phải phối hợp thật tốt để tham mưu giúp Ủy ban tham gia phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh, nhất là đối với đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội XIII và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ gốc vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên (trước mắt, tập trung tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Trung ương khóa XIII và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương). Tiến hành tổng kết các vụ việc lớn, phức tạp, có tính chất điển hình, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, cách làm hay để phổ biến trong toàn Ngành. Tổ chức sơ kết các quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Thứ ba, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác cán bộ; các lĩnh vực kinh tế - tài chính, hành chính, tư pháp, y tế, giáo dục, quản lý báo chí; sử dụng đất đai, tài nguyên; huy động, sử dụng các nguồn vốn; thực hiện dự án đầu tư...

Chú trọng nâng cao chất lượng giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn với tinh thần “lấy phòng ngừa, lấy xây là chính, là cơ bản, lâu dài; chống là quan trọng, cấp bách”.  

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường chỉ đạo UBKT cấp dưới theo Quy định số 195 của Ban Bí thư, khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra cách cấp đến các tổ chức đảng, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở (nơi có nhiều dư luận về dấu hiệu vi phạm nhưng địa phương không làm hoặc khó làm) để tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác kiểm tra ở các địa phương, đơn vị.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp hóa, trong đó chú trọng trang bị phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ và thường xuyên cập nhập kiến thức mới cho cán bộ kiểm tra, nhất là số mới được bầu vào UBKT sau đại hội đảng bộ các cấp. Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp thống nhất trong toàn Ngành; tiến hành sơ kết việc thí điểm hợp nhất cơ quan UBKT với cơ quan Thanh tra.

Thứ năm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Giữ vững nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng; giám sát, quản lý chặt chẽ đảng viên. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế, quy định của Cơ quan, nhất là kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin, tài liệu; tuyệt đối không được can thiệp, tác động nhờ vả với động cơ cá nhân, không trong sáng; thực hiện văn hóa kiểm tra, trung thực, liêm chính, không kiêu ngạo kiểm tra./.

Tin: Trọng Đức; Ảnh: Lương Đức, Minh Ngọc