Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước

07/09/2018 | 20:13 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 7-9-2018, Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Vũ Khắc Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Vọng Long, Đại tá, Trưởng Phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật, Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh trao đổi về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương quán triệt Thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, ngày 17-11-2017; giới thiệu một số điểm mới trong Quy định số 66, ngày 6-2-2017 của Ban Bí thư quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng và Hướng dẫn số 36, ngày 3-4-2018 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Thạch phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch cho biết, Cơ quan UBKT Trung ương là một trong những đơn vị làm khá tốt công tác văn thư, lưu trữ tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu theo quy định. Hiện nhiều cán bộ, công chức tại các cơ quan coi công tác văn thư, lưu trữ là công việc của bộ phận văn thư, lưu trữ dẫn đến tài liệu bị thất thoát, mất mát. Muốn làm tốt công tác này thì quy trình văn thư, lưu trữ phải được thực hiện một cách bài bản mà trách nhiệm trước tiên thuộc về cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đây là khâu đầu và khâu quyết định nhất.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Cơ quan UBKT Trung ương quán triệt cán bộ, công chức Cơ quan làm công tác văn thư, lưu trữ một cách bài bản, khoa học theo quy định giải quyết dứt điểm những tồn tại đã nêu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, hướng tới quản lý, lưu trữ văn bản điện tử, giảm văn bản giấy, bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ, đặc biệt là công tác bảo mật thông tin./.

Trọng Đức