UBKT Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

12/12/2020 | 14:36 PM

Xem với cỡ chữ

Từ ngày 7 đến 11-12-2020, tại Đà Nẵng, UBKT Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho 88 học viên là cán bộ lãnh đạo UBKT cấp huyện, thị, thành phố và một số cán bộ UBKT Tỉnh ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.

Qua 5 ngày học tập, nghiên cứu, thảo luận, các học viên đã được các giảng viên của Học viện Chính trị khu vực III và lãnh đạo Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng); công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp huyện…

Lớp bồi dưỡng đã giúp các học viên nắm vững và hệ thống các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cũng như nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của UBKT cấp huyện, thị, thành phố./.

Tin, ảnh: Lương Đức