Bộ Chính trị kiểm tra công tác xây dựng cán bộ cấp chiến lược và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn tại các bộ, ngành và địa phương trên cả nước

04/06/2019 | 07:31 AM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện 2 nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác cán bộ; Bộ Chính trị quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại các b, ngành và địa phương trên c nước.

Các đoàn kiểm tra sẽ do 1 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các cơ quan của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Qua công tác kiểm tra, Trung ương và cấp uỷ của địa phương sẽ đánh giá những ưu điểm, hạn chế của tổ chức đảng, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Trung ương liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục cũng như những đề xuất, kiến nghị với  Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách phù hợp với thực tiễn và rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết này.

Đây là công việc kiểm tra định kỳ, thường xuyên của Bộ Chính trị; khng định quan điểm của Đảng, coi cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, là “khâu then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng đoàn kiểm tra số 1151 phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ngày 1-6-2019.

Đoàn kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh và Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ. Ngày 1-6-2019, Đoàn kiểm tra số 1151 đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn kiểm tra số 1152 phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ngày 7-5-2019.

Trước đó, ngày 7-5-2019, Đoàn kiểm tra số 1152 của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện 2 nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, Đắk Nông và Quảng Trị./.

 Hải Hà (tổng hợp)