Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên chính năm 2019 khu vực phía Bắc

24/08/2019 | 13:59 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 24-8-2019, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên chính năm 2019 khu vực phía Bắc. Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đại diện các vụ, đơn vị, Cơ quan UBKT Trung ương cùng toàn thể các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Đồng chí Hoàng Văn Trà phát biểu tại Lễ bế giảng.

Các đại biểu tham dự Lễ bế giảng.

Trong thời gian 6 ngày (từ 19-8 đến 24-8-2019), các học viên là cán bộ kiểm tra dã được nghiên cứu, học tập 11 chuyên đề, tập trung vào nghiệp vụ thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra một số lĩnh vực có nhiều sai phạm như: Công tác cán bộ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quản lý đất đai; tài chính ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách Nhà nước và tài sản công; lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ngoài ra, học viên cũng được giới thiệu tổng quan về công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Tài chính công; dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách; văn hóa, tư tưởng; và chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí”... Trong quá trình học tập, các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận và nêu những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Văn Trà trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Hoàng Văn Trà đánh giá cao kết quả giảng dạy và tinh thần nghiêm túc nghiên cứu, học tập của các học viên. Đồng thời mong muốn sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ trở về địa phương, đơn vị, các học viên vận dụng tốt kiến thức được học tập và nghiên cứu vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong quá trình công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, giải quyết những vấn về bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm... Qua đó góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chuẩn bị tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc khóa XIII của Đảng.    

Tống Văn