Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cao cấp năm 2019

06/12/2019 | 13:27 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 6-12-2019, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cao cấp năm 2019. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì buổi lễ. 

  Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Lễ bế giảng.

Trong thời gian từ ngày 2 đến 6-12, các học viên đã truyền đạt, trao đổi 9 chuyên đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn của Quy định số 102-QĐ/TW, Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm; Lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT đối với việc tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra; Những nguyên lý triết học Mác-Lênin với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội Ngành Kiểm tra Đảng; Vấn đề an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao; Cuộc cách mạng công nghệ 4.0; Khai thác và sử dụng số liệu thống kê trong công tác kiểm tra, giám sát; Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng; Một số bài học kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc những năm gần đây.

  Đồng chí Nghiêm Phú Cường, trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho các học viên.

Quang cảnh lễ Bế giảng.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã chúc mừng các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng; đề nghị học viên vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt để xử lý tốt những vấn đề đang đặt từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị. Đồng thời yêu cầu Ban tổ chức lớp học, Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng tiếp thu ý kiến góp ý của các học viên để tham mưu cho UBKT Trung ương tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm tra Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới hiện nay/.

Hải Hà