Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực đổi mới và và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH

15/10/2019 | 15:15 PM

Xem với cỡ chữ

Gia nhập Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) từ tháng 9-1998, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hiện là thành viên chính thức và duy nhất của Việt Nam tại diễn đàn này. Tích cực tham gia ASSA, giúp BHXH Việt Nam nhanh chóng tiếp cận kinh nghiệm quốc tế nhằm hoàn thiện, phát triển hệ thống tổ chức, chính sách BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Dấu ấn Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam.

Dấu ấn đậm nét của BHXH Việt Nam trong ASSA là đăng cai, tổ chức thành công Hội nghị ASSA lần thứ 35 với chủ đề “Cơ hội, thách thức của hệ thống an sinh xã hội khu vực ASEAN trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do dịch chuyển lao độngvào tháng 9-2018, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế. ASSA 35 đã tạo bước chuyển mạnh mẽ cho BHXH Việt Nam trong hội nhập đa phương khu vực theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về tư duy đối ngoại mới, chuyển từ “tham gia tích cực” sang “chủ động hội nhập, đề xuất sáng kiến hợp tác”. Hội nghị này được tổ chức vào dịp kỷ niệm tròn 20 năm thành lập ASSA, theo sáng kiến đề xuất của BHXH Việt Nam, các tổ chức thành viên ASSA đã nhất trí thông qua và cùng ký kết văn kiện Tuyên bố chung ASSA thể hiện quan điểm, nhận thức chung và đồng thuận của Hiệp hội về mục tiêu và định hướng phát triển an sinh xã hội. Hội nghị ASSA 35 góp phần khẳng định rõ vai trò, vị trí của ASSA nói chung và BHXH Việt Nam nói riêng trong hệ thống an sinh xã hội thế giới; đồng thời nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế về an sinh xã hội.

Tại Hội nghị ASSA 35, các thành viên ASSA đã nhất trí bầu BHXH Việt Nam làm Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019. Trên cương vị này, BHXH Việt Nam đã chủ động đề xuất thông qua Kế hoạch hành động ASSA. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập năm 1998, ASSA thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể nhằm đưa hoạt động hợp tác của Hiệp hội đi vào chiều sâu và thực chất, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của các tổ chức thành viên ASSA. Thực hiện Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động ASSA nêu trên, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASSA, BHXH Việt Nam đã chủ trì kết nối và điều phối thực hiện: Xây dựng mạng lưới chuyên gia an sinh xã hội trong khu vực; biên soạn và phát hành ấn phẩm “ASSA 20 năm đồng hành, phát triển” để cung cấp những thông tin cơ bản về ASSA, từng quốc gia, tổ chức thành viên cũng như các chính sách, chế độ an sinh xã hội của các nước thành viên ASSA (Việt Nam)...

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Hội thảo quốc tế mới đây tại Việt Nam với chủ đề Quản trị tốt nhằm cung cấp dịch vụ an sinh xã hội tốt hơn, đưa những kiến thức và kinh nghiệm quản trị hệ thống an sinh xã hội hiện đại theo hướng dẫn của Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) đến gần hơn với hệ thống an sinh xã hội khu vực với những cách tiếp cận mới và phương thức quản trị phù hợp, thích ứng với bối cảnh và điều kiện của cách mạng công nghiệp 4.0; từ đó góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ an sinh xã hội cho người dân trong khu vực. Hoạt động này cũng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, tăng cường hợp tác lẫn nhau giữa ASSA và ISSA thông qua cầu nối BHXH Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASSA, đồng thời cũng là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ISSA để hướng tới một hệ thống an sinh xã hội thế giới hiện đại, toàn diện bền vững, tin cậy, minh bạch và hiệu quả.

Tại Hội nghị ASSA lần thứ 36 năm 2019 vừa được tổ chức tại Brunei, báo cáo “Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp” của BHXH Việt Nam đã được các chuyên gia về BHXH và ASXH đến từ các quốc gia trong khu vực đánh giá cao, tiếp tục khẳng định thành tựu đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam.   

 Hà Phương