Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Hiện có khoảng 85 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số

12/09/2019 | 15:40 PM

Xem với cỡ chữ

Lũy kế hết tháng 8-2019 toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thu 231.200 tỷ đồng, đạt 64,3% kế hoạch cả năm; trong đó: Thu BHXH 155.583 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) 3.082 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 11.560 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế (BHYT) 60.974 tỷ đồng. Toàn Ngành đã giải quyết 75.018 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 580.278 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.851.331 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 118,083 triệu lượt người KCB BHYT; giải quyết cho 544.062 người hưởng chế độ BHTN.

Nâng cao nhận thức về BHYT cho học sinh, sinh viên.

Riêng trong tháng 8-2019, doanh thu ngành BHXH Việt Nam đạt 30.912 tỷ đồng; giải quyết 9.547 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 81.400 người hưởng trợ cấp một lần; 935.788 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; cả nước có khoảng 14,75 triệu lượt người KCB BHYT nội trú và ngoại trú; toàn Ngành phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 60.500 người hưởng chế độ BHTN (trợ cấp thất nghiệp hỗ trợ học nghề).

Cũng trong tháng 8-2019, ngành BHXH đã chi BHXH, BHYT, BHTN 25.879 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8-2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 207.664 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch cả năm; trong đó: Chi BHXH từ nguồn Ngân sách 28.856 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 106.476 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.688 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 67.644 tỷ đồng.

Do tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội của Nhà nước, nên số người tham gia bảo hiểm ngày càng gia tăng, nhất là bảo hiểm y tế, đến đầu tháng 9-2019, cả nước đã có: 85 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số) tham gia BHYT;  BHXH bắt buộc khoảng 14,83 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 449 nghìn người; bảo hiểm TNLĐ-BNN khoảng 14,696 triệu người; BHTN khoảng 13 triệu người./.

Khánh Hà