Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đề nghị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng đối với Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

03/06/2020 | 13:05 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 2-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng của đồng chí  Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Hành vi vi phạm pháp luật của đồng chí Nguyễn Văn Điều là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Điều. Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, đồng chí Nguyễn Văn Điều đã nhận thức rõ vi phạm, chủ động báo cáo vi phạm của mình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; đồng thời, chủ động khắc phục hậu quả, tự giác bồi thường thiệt hại và nghiêm túc kiểm điểm, tự giác nhận hình thức kỷ luật của Đảng. Các gia đình, người bị hại đều có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đồng chí Nguyễn Văn Điều. 

Đối chiếu Quy định số 102 ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, tình tiết giảm nhẹ và điều kiện, hoàn cảnh, lịch sử nhân thân; đồng thời, để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và phương hướng, phương châm kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, bỏ phiếu, biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Điều với hình thức là cách tất cả các chức vụ hiện tại trong Đảng. 

T.Đ