Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Tỉnh ủy Bình Phước

25/03/2020 | 09:28 AM

Xem với cỡ chữ

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao Quyết định và chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ mới.

Ngày 24-3, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước và đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại Đảng bộ tỉnh Bình Phước.

Về công tác cán bộ của UBKT Tỉnh ủy Bình Phước, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y các đồng chí: Lê Việt Hùng, cán bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bình Long) giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020; Trần Đức Nha, cán bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bù Đốp) giữ chức Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020; Lê Thị Kim Dung, cán bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) giữ chức Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020.

T.V