Đồng chí Trần Cẩm Tú được bầu vào Ban Bí thư khóa XII và bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đồng chí Hoàng Văn Trà được bầu giữ chức Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII

10/05/2018 | 10:06 AM

Xem với cỡ chữ

Sáng 9-5, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Đồng chí Trần Cẩm Tú.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú vào Ban Bí thư khóa XII và bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương; bầu đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Đồng chí Tú từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Hương Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) đầu năm 2009, đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đầu năm 2011, đồng chí được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đến tháng 8-2011, Bộ Chính trị điều động đồng chí đi làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 3-2015, đồng chí Trần Cẩm Tú thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và được phân công trở lại làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ năm 2016 đến nay, đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Hoàng Văn Trà.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, sinh năm 1964, quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; là thạc sỹ kinh tế, cử nhân luật, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV.

Năm 2014, khi đang là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí được Trung ương điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XV (nhiệm kỳ 2010-2015).

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 11-2015, tại phiên họp bất thường HĐND tỉnh Phú Yên, đồng chí được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

PV