Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương thăm và làm việc với UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị

11/04/2019 | 14:20 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 10-4-2019, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã đến thăm và làm việc với UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương; lãnh đạo Vụ Địa phương V; Vụ trưởng - Thư ký Chủ nhiệm; các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy và cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đồng chí Thái Văn Hoạt báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn Công tác của UBKT Trung ương.

Đồng chí Thái văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.885 tổ chức đảng và 2.015 đảng viên; giám sát 1.146 tổ chức và 2.178 đảng viên; thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng và 1.197 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 37 tổ chức đảng và 250 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 20 tổ chức và 126 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức và 80 đảng viên; việc kiểm tra cách cấp bước đầu đã mang lại hiệu quả. Cùng thời gian, đã kiểm tra 853 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 355 tổ chức về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 1.154 tổ chức và 1.104 đảng viên, qua giám sát, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức và 6 đảng viên; thi hành kỷ luật 93 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 13 đảng viên, 20 đảng viên bị xử lý pháp luật; kiểm tra 51 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng ngân sách, 1.043 tổ chức về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đã nêu rõ thêm một số ưu điểm, kết quả; những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc; đồng thời, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung, vấn đề để nâng cao hơn nữa kết quả, hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương UBKT các cấp, nhất là UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đã nỗ lực đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ta đã và đang quyết tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với yêu cầu cao hơn, theo đó, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sẽ rất nặng nề. UBKT các cấp phải vừa tích cực tham mưu giúp cấp ủy, vừa tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để thuận lợi hơn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2019, UBKT phải chủ động, tích cực tham gia phục vụ mọi mặt chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là về vấn đề nhân sự cấp ủy; rà soát, kiểm tra, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, không chờ đợi, nhiều khi phải đi trước, mở đường cho công tác thanh tra, điều tra; phải thực hiện đúng phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, chú ý kiểm tra những sự việc mới nảy sinh, những vấn đề bức xúc; kiểm tra, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, về tham nhũng vặt; tiếp tục kiểm tra cách cấp; đổi mới kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát tổ chức đảng cần gắn liền với giám sát người đứng đầu, chú ý trách nhiệm nêu gương; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo; tăng cường công tác phối hợp; tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí đặc biệt lưu ý, UBKT Tỉnh ủy nhất thiết phải đề ra giải pháp, biện pháp cụ thể và quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra. Đặc biệt, tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác nắm tình hình phải kịp thời, sâu sát; chú ý nâng cao chất lượng cán bộ. Cán bộ kiểm tra phải cố gắng giữ gìn phẩm chất đạo đức; vững vàng tư tưởng chính trị, bản lĩnh, chuyên môn, nghiệp vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng, của Ngành; phải hết sức giữ mình trong sạch, đủ dũng khí, công tâm, chính trực, khách quan; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc, quy định của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi và làm chỗ dựa vững chắc để UBKT Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Dịp này, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng giải thích những thắc mắc, cho ý kiến giải quyết một số khó khăn, vướng mắc; tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tấn Tu