Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương thăm và làm việc với UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình

10/04/2019 | 10:35 AM

Xem với cỡ chữ

Sau khi chủ trì buổi làm việc của Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, chiều ngày 9-4-2019, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã đến thăm và làm việc với UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Hà Quốc Trị, Ủy viên UBKT Trung ương; lãnh đạo Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương; Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm; các đồng chí Thường trực Ủy ban, Ủy viên UBKT và cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động.

Đồng chí Đinh Công Hải báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác của UBKT Trung ương.

UBKT các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả cụ thể: Cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 1.727 tổ chức đảng và 5.121 đảng viên; giám sát 1.134 tổ chức và 4.392 đảng viên; thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 1.007 đảng viên. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên; thu hồi, nộp ngân sách 3,479 tỷ đồng, giảm trừ khi nghiệm thu, quyết toán công trình 4,77 tỷ đồng, điều chỉnh giá trị dự toán, giá trị hợp đồng 2,37 tỷ đồng, chỉ đạo cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi 72, 618 tỷ đồng. UBKT các cấp kiểm tra 54 tổ chức đảng và 187 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 32 tổ chức và 151 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức và 80 đảng viên. Cùng thời gian, đã kiểm tra 963 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 287 tổ chức về thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát 883 tổ chức và 1.441 đảng viên; thi hành kỷ luật 162 đảng viên; qua giải quyết tố cáo, đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên; việc kiểm tra tổ chức đảng về quản lý, sử dụng ngân sách, thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí được chú trọng. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện quy chế phối hợp đạt nhiều kết quả tích cực… Đồng chí Đinh Công Hải cũng báo cáo rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời, nêu một số kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

         

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình.

Sau khi nghe thêm ý kiến của các đồng chí dự buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Quảng Bình đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, UBKT các cấp phải vừa tích cực tham mưu, giúp cấp ủy, vừa tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thuận lợi và đạt chất lượng, hiệu quả hơn. UBKT các cấp phải tập trung trí tuệ, đề ra giải pháp, biện pháp cụ thể và quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra. Năm 2019, cần chủ động, tích cực tham gia phục vụ mọi mặt cho đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng , nhất là về vấn đề nhân sự quy hoạch cấp ủy các cấp. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chú ý kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm những sự việc mới nảy sinh, những vấn đề bức xúc, kiểm tra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về tham nhũng vặt; tiếp tục kiểm tra cách cấp; đổi mới kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát tổ chức đảng cần gắn liền với giám sát người đứng đầu; giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo; tăng cường công tác phối hợp; tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí đặc biệt lưu ý: Cán bộ kiểm tra phải không ngừng tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức; rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao bản lĩnh; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng, của Ngành; trong thực hiện nhiệm vụ phải hết sức giữ mình trong sạch, đủ dũng khí, công tâm, chính trực, khách quan; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc, quy định của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đã giải thích và cho ý kiến giải quyết một số khó khăn, vướng mắc; tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tấn Tu