Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

02/03/2019 | 14:15 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 01-3-2019, Đoàn cán bộ cấp cao của UBKT Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; Phan Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Thanh Hà báo cáo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội; công tác xây dựng đảng năm 2018; một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của tỉnh và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Theo đó, năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội; 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ; thu ngân sách đạt 7.266 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 6.326 tỷ; giá trị xuất khẩu đạt 920 triệu USD. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,92%. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Công tác xây dựng đảng được chú trọng trên tất cả các mặt và đạt kết quả đáng khích lệ.Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được quan tâm…

Thừa Thiên Huế xác định năm 2019 là “năm kỷ cương, kỷ luật hành chính; năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đây là năm tăng tốc của nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh sẽ tập trung thực hiện quyết liệt 4 chương trình trọng điểm cùng 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn nữa. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng; tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác dân vận; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng… Chủ động và bám sát các hướng dẫn của Trung ương chuẩn bị mọi công việc phục vụ cho sự thành công của đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc khẳng định: thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực;đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Nội bộ đoàn kết thống nhất cao; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng; công tác kiểm tra, giám sát có nhiều tiến bộ từ tỉnh đến cơ sở…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng đảng. Đồng chí lưu ý, năm 2019 có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Tỉnh cần rà soát và chỉ đạo rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội đã đề ra. Chú ý đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư, tạo bước đột phá phát triển kinh tế, xã hội. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm đương được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng đảng; đặc biệt, chỉ đạo chuẩn bị tốt các công việc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng… Cần quán triệt sâu sắc trong cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát...

*Cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú đã đến thăm và làm việc với UBKT, cán bộ công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Phan Văn Quang báo cáo kết quả công tác KT, GS của tỉnh trong 3 năm qua   

Tại đây, sau khi nghe đồng chí Phan Văn Quang báo cáo kết quả các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả UBKT các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, UBKT các cấp phải vừa tích cực tham mưu, giúp cấp ủy, vừa tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thuận lợi hơn, tốt hơn, cóchất lượng, hiệu quả hơn. Đặc biệt, chủ động, tích cực tham gia vào việc phục vụ mọi mặt cho đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là nắm chắc tình hình nhân sự quy hoạch cấp ủy các cấp. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chú ý kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm những sự việc mới nảy sinh, những vấn đề bức xúc, kiểm tra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về tham nhũng vặt; tiếp tục kiểm tra cách cấp; đổi mới kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát tổ chức đảng cần gắn liền với giám sát người đứng đầu; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo; tăng cường công tác phối hợp; tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí đặc biệt lưu ý: Cán bộ kiểm tra phải không ngừng tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức; rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao bản lĩnh; chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng, của ngành; phải nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc, quy định của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cũng gợi ý một số nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Tại các cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã tiếp thu, giải thích và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương.

Tấn Tu