Đoàn đại biểu cấp cao UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào

31/10/2018 | 15:15 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 31-10-2018 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Bounthoong Chithmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được sau hơn 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng về đối nội, đối ngoại sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII; khẳng định những thành tựu đó có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Lào, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, đồng thời góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan kiểm tra của hai Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, cũng như góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào...

Đồng chí Bounthong Chithmany bày tỏ vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, hợp tác trao đổi thông tin, trao đổi đoàn và kinh nghiệm giữa UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào diễn ra thường xuyên, hiệu quả; đánh giá cao việc UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ kiểm tra cho Lào; khẳng định các cán bộ này đều vận dụng tốt kiến thức đã học vào công tác thực tế.

Đồng chí Bounthong Chithmany đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016 - 2021 đã ký ngày 24-5-2016; tiếp tục trao đổi đoàn đại biểu ở nhiều cấp, từ Trung ương đến địa phương, trong đó khuyến khích các tỉnh giáp biên giới qua lại trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Đồng chí Chithmany cũng đề nghị phía Việt Nam tiếp tục giúp đào tạo cán bộ của Lào về công tác kiểm tra Đảng, thanh tra nhà nước, ngăn chặn và chống tham nhũng, kể cả ngắn hạn và dài hạn trong năm 2019 và trong những năm tiếp theo.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã chia sẻ những kinh nghiệm và bài học quý trong công tác phòng và chống tham nhũng; nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng của cả hai Đảng, do vậy, việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng của hai Đảng là hết sức cần thiết.

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới, UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào sẽ tiếp tục thực hiện tốt cơ chế hợp tác hiện nay theo Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016 - 2021; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng cũng như góp phần xây dựng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Theo kế hoạch, trong 3 ngày thăm và làm việc tại Lào (30/10 - 1/11), đồng chí Trần Cẩm Tú cùng Đoàn sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, thăm và làm việc với Chính quyền thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bolikhamsay.

(theo TTXVN)