Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy Hải Phòng

11/03/2019 | 17:45 PM

Xem với cỡ chữ

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Hải phòng.

Ngày 11-3-2019, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy Hải Phòng về tình hình, kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Chủ nhiệm có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; lãnh đạo Vụ Địa phương III và Tạp chí Kiểm tra. Làm việc với Đoàn, về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí, Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình, kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Theo đó, trong 3 năm, tổng sản phẩm trong nước (GRDP) của thành phố bình quân đạt hơn 14%, gấp 2 lần bình quân chung của cả nước; GRDP đầu người năm 2018 đạt 4.292 USD; sản lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng năm 2018 đạt 110 triệu tấn; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2018 đạt 74.298 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 24.768 tỷ đồng, hoàn thành trước 3 năm mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra... Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố có những bước phát triển đột phá; phát triển đô thị gắn với hạ tầng phát triển thương mại, dịch vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được điều chỉnh với cách làm mới, mang tính thiết thực và hiệu quả. Quốc phòng-an ninh được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự trị an xã hội được bảo đảm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và du lịch. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm từ khâu quán triệt, ban hành Chương trình hành động tới công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đều được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được triển khai toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong 3 năm 2016-2018, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy, cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 11.400 tổ chức đảng và 35.233 đảng viên. Đã xử lý kỷ luật 871 đảng viên, trong đó: Kiển trách 579; cảnh cáo 172; cách chức 33; khai trừ 87 đảng viên. Các cấp có thẩm quyền trong Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 8, cảnh cáo 1.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo đạt được trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố trên tất cả các mặt phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí lưu ý một số công việc trọng tâm Đảng bộ thành phố cần làm tốt trong thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XV Đảng bộ thành phố là: Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh, bền vững; sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chủ động chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với phòng chống tham nhũng; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu...

Trong thời gian làm việc tại Hải Phòng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với cán bộ, công chức UBKT Thành ủy Hải Phòng./. 

Phương Ngọc