Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

29/05/2020 | 09:32 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 28-5-2020, Đoàn công tác của UBKT Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí là thành viên UBKT Trung ương và lãnh đạo một số vụ thuộc Cơ quan UBKT Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Khánh Hòa, có đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo với Đoàn công tác tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Khắc Định báo cáo khái quát tình hình kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Khánh Hòa từ đầu năm 2019 đến nay; việc thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, năm 2019 và những tháng đầu năm nay, Khánh Hòa tiếp tục có bước tăng trưởng khá về kinh tế; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.     

Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được đặc biệt chú trọng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức, giúp cấp ủy các cấp xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, đã tích cực cụ thể hóa hệ thống các văn bản của Trung ương, nghiêm túc tổ chức thực hiện đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tỉnh ủy đã thành lập các tiểu ban của đại hội đúng thành phần quy định; phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ khó khăn giúp các đảng bộ cấp dưới. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều kênh thông tin. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 1-2020, có 10 đảng bộ cơ sở được chọn đã hoàn thành đại hội điểm, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, tiến độ, nội dung. Đến ngày 20-5, có 2.052/ 2.334 đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 324/682 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội. Đảng bộ huyện Cam Lâm là đơn vị đại hội điểm đảng bộ cấp huyện sẽ tổ chức đại hội từ ngày 15 đến 17-6; dự kiến tháng 10-2020 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã được lấy ý kiến góp ý qua nhiều hội nghị, hội thảo và đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Sau đó, xin ý kiến của các bộ, ban, ngành Trung ương để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, trình Bộ Chính trị vào cuối tháng 8 năm nay. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tổ chức lấy ý kiến góp ý lần thứ 7; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được xây dựng. Tỉnh ủy cũng đã thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác chuẩn bị nhân sự ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy cơ bản đã thực hiện xong quy trình các bước và xây dựng đề án, phương án nhân sự cấp ủy khóa mới, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới 1/3 cấp ủy theo quy định. Cấp ủy cơ sở cơ bản bảo đảm được nhân sự chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội được xem xét thận trọng…

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh được tiến hành khẩn trương, chu đáo, tích cực, bám sát kế hoạch đề ra. Các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình, quy định; thực hiện tốt việc rà soát, từng bước bổ sung quy hoạch, kiện toàn kịp thời cán bộ trước đại hội. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội được quan tâm. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với phát động phong trào thi đua. Công tác kiểm tra, giám sát tiến hành thường xuyên; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 680 ngày 30-8-2019 của UBKT Trung ương đạt một số kết quả nhất định.

Thời gian từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII không còn nhiều. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải tiến hành chặt chẽ, bài bản, đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể; phân công trách nhiệm rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội, nhất là công tác nhân sự. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng văn kiện đại hội, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp vào các văn kiện, báo cáo chính trị phải thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của Đảng bộ tỉnh. Đại hội phải dành nhiều thời gian thảo luận dự thảo nghị quyết và chương trình hành động, để nghị quyết dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đi vào cuộc sống. Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy trình, quy định, tạo được sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ và trong nhân dân. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhân tố quan trọng cho thành công của đại hội, cũng như việc triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ mới. Nhân sự cấp ủy phải bảo đảm tính ổn định, kế thừa, đổi mới; chú trọng tìm được những nhân tố mới, có đức, có tài; quan tâm cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số; không để xảy ra tiêu cực trong công tác nhân sự đại hội. Đồng chí yêu cầu cấp uỷ, UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc còn tồn tại; chú ý những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề dư luận quan tâm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện thật tốt, kịp thời các nội dung theo Thông báo kết luận số 680 của UBKT Trung ương.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy và cán bộ công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Ghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động, kết quả công tác của UBKT các cấp tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và những tháng đầu năm nay.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Sau khi nghe thêm nhiều ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và chia sẻ những khó khăn trong hoạt động của UBKT các cấp tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT phải xem việc phục vụ thành công đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. UBKT các cấp tích cực tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Chú trọng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, chú ý những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết; những vấn đề mới nảy sinh, nổi cộm; vấn đề đạo đức, phẩm chất, tư tưởng cán bộ, đảng viên; vấn đề liên quan đến nhân sự cấp ủy và nhân sự đại biểu dự đại hội cấp trên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định; kiểm tra, giám sát phục vụ việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả Quy định 195 của Ban Bí thư về hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới. Đồng chí mong muốn và đề nghị cấp ủy phải là chỗ dựa vững chắc để UBKT hoạt động có hiệu quả, ban hành và thực hiện tốt các cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ kiểm tra (kinh phí, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển…); ngược lại, UBKT phải thực sự làm tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và nhiệm vụ cấp ủy giao. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, đủ sức đảm đương những yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã giải thích, trao đổi về một số vướng mắc, bất cập, cũng như tiếp thu, ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của địa phương.

P.Tu