Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

18/06/2020 | 23:07 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 18-6-2020, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm; các đồng chí thành viên Ủy ban; lãnh đạo các vụ thuộc Cơ quan UBKT Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo khái quát tình hình thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi tiếp thu Chỉ thị 35 và các văn bản có liên quan của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đồng thời triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, sở, ban, ngành và chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đến tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tỉnh thành lập các tiểu ban chuẩn bị văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Việc tổ chức tốt công tác triển khai, quán triệt đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của đại hội; góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả từng nội dung công việc theo tinh thần của Chỉ thị.

Tỉnh thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân đối với 6/15 đơn vị cấp huyện, 46/145 đơn vị cấp xã; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân đối với 3/15 đơn vị cấp huyện, 40/145 đơn vị cấp xã; bí thư cấp ủy không phải là người địa phương đối với 11/15 đơn vị cấp huyện. Đến nay trong toàn tỉnh có 695/811 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội (đạt 85,7%), trong đó có 16 đảng bộ cơ sở và 1 đảng bộ cấp huyện đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy khóa mới sau đại hội bảo đảm theo phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về cơ bản, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành văn kiện và nhân sự chuẩn bị cho đại hội, đã có 5/20 đảng bộ trực thuộc thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về văn kiện và nhân sự. Văn kiện đại hội của tỉnh đã dự thảo lần thứ 8, từ tháng 4/2020 đã triển khai cho đại hội các đảng bộ cơ sở thảo luận đóng góp ý kiến cùng với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo cũng nêu lên một số khó khăn, bất cập, đồng thời kiến nghị: Cán bộ, công chức (người đứng đầu của địa phương, đơn vị) bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo đang trong thời gian thi hành kỷ luật chưa hết 12 tháng thì có thể xem xét điều động về cơ quan, đơn vị, địa phương khác và bổ nhiệm chức vụ tương đương hoặc thấp hơn; khó khăn trong hoạt động khi các ban đảng không còn văn phòng (1 văn phòng chung của cấp ủy); cho thêm số lượng phó ban của 6 ban đảng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị báo cáo một số nét nổi bật trong phát triển kinh, tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của địa phương với Đoàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo bổ sung với Đoàn một số nét về phát triển kinh tế, xã hội. Sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng một số chỉ tiêu kinh tế đạt khá: sản lượng lúa 2,44 triệu tấn (cao hơn so cùng kỳ); khai thác và nuôi trồng thủy sản hơn 396 ngàn tấn (tăng hơn 10% so cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp hơn 23 ngàn tỷ đồng (tăng 3,82% so cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu 330 triệu USD (tăng 11,27% so cùng kỳ); tổng thu ngân sách 6.750 tỷ đồng (tăng 16,5% so cùng kỳ); tăng thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số lên 78/117 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao những kết quả tỉnh Kiên Giang đạt được. Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 chi phối, ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội, nhưng Đảng bộ vẫn giữ được đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, chăm lo tốt vấn đề an sinh xã hội... Triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị: tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tiến hành đại hội các chi đảng bộ cơ sở là điểm của tỉnh, huyện; xây dựng văn kiện chuẩn bị đại hội cấp huyện, tỉnh; thực hiện bố trí một số vị trí chủ chốt không phải là người địa phương; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kịp thời phục vụ cho đại hội… Công tác xây dựng dự thảo văn kiện, lấy ý kiến đóng góp thực hiện nghiêm túc; nhân sự chuẩn bị kỹ, thận trọng. Đơn thư được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW cũng như các văn bản của Trung ương để tổ chức thành công đại hội các cấp để tiến Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc tổ chức đại hội phải trang trọng, chất lượng, tránh hình thức, phô trương, tạo sự đoàn kết trong nội bộ… Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc được ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận trong xã hội; chủ động đấu tranh, phòng chống, ngăn chặn thông tin xấu, độc, đặc biệt là những thông tin tác động đến công tác nhân sự cấp ủy các cấp và nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc. Tiếp thu các ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để báo cáo chính trị của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và của tỉnh được tiếp thu đầy đủ ý kiến, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong tỉnh. Đặc biệt lần này, chương trình hành động của Đảng bộ phải được cụ thể hóa, có giải pháp sát thực tiễn để nâng cao hiệu quả thực hiện. Công tác nhân sự phải trên tinh thần đổi mới, dân chủ, công tâm, khách quan, trên cơ sở quy hoạch, lựa chọn được cán bộ có tâm, có đức, có tài, phân bổ cơ cấu hợp lý về ngành, địa phương, cán bộ nữ, trẻ, dân tộc, kiên quyết không để lọt những cán bộ, đảng viên không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy khóa mới như phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nghị quyết 18-NQ/TW phải hết sức kiên trì, thận trọng, khi chín muồi thì mới thực hiện đạt hiệu quả. Qua thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, UBND có thể tiếp tục tổ chức triển khai. Thực hiện tốt chính sách, công tác tư tưởng đối với số cán bộ không đủ tuổi tái cử. Tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ tốt cho đại hội đảng bộ các cấp, trong đó tập trung giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo liên quan nhân sự đại hội và có ý kiến thẩm định nhân sự cấp ủy, nhân sự UBKT chuẩn bị cho đại hội các cấp…  Tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới, thời kỳ mới.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị của địa phương tại buổi làm việc và tiếp thu, ghi nhận một số kiến nghị báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư thưthư, các ngành chức năng xem xét cho ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú. Thời gian tới, Đảng bộ Kiên Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao đại hội cấp huyện, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh; tổ chức thảo luận, tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2020 đề ra…

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác thăm và làm việc với UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và tập thể UBKT Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Sáu tháng đầu năm 2020, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy giám sát 3 tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; phối hợp với các ban đảng và cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 157 tổ chức đảng và 1.345 đảng viên, kết luận 8 tổ chức đảng, 66 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra (1 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật); giám sát chuyên đề 149 tổ chức đảng và 1.580 đảng viên, kết luận 2 tổ chức đảng và 42 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung giám sát (1 đảng viên có vi phạm, đã kịp thời chấn chỉnh khắc phục); giải quyết 11 đơn tố cáo liên quan 9 đảng viên (có 8 đảng viên thuộc diện cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đã giải quyết 4 đơn liên quan 4 đảng viên). Phối hợp với Ban Tổ chức thẩm định cán bộ được điều động, bổ nhiệm, nhân sự đại hội, bổ sung quy hoạch, cử đi học, nhân sự UBKT các cấp…

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 26 tổ chức đảng và 47 đảng viên, kết luận 15 tổ chức đảng và 30 đảng viên được kiểm tra có sai phạm, đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên; kiến nghị thu hồi cho ngân sách gần 1,5 tỷ đồng trong số tiền hơn 3,2 tỷ đồng sai phạm. Kiểm tra 191 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Giám sát chuyên đề 68 tổ chức đảng và 67 đảng viên, phát hiện 11 tổ chức đảng và 14 đảng viên có vi phạm, đã chuyển thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Tiếp nhận 129 đơn tố cáo liên quan 146 đảng viên. Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật 96 đảng viên bằng các hình thức.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ngành Kiểm tra tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó góp phần tích cực để Đảng bộ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Ngành Kiểm tra đã tham mưu các cấp ủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Tích cực tham mưu các cấp ủy xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng bộ và nhân sự UBKT; chia sẻ với địa phương về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác kiểm tra phải luôn đi trước, mở đường. Cần tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ và chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện tốt 6 nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chú ý đến những địa phương, ngành có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Tham gia chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng; kịp thời giải quyết tố cáo đúng quy định, những trường hợp mạo danh, nặc danh nếu nắm thông tin xác định có sai phạm thì tổ chức kiểm tra, giám sát để làm rõ, kịp thời xử lý, chấn chỉnh, ngăn chặn sai phạm. Nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn kịp thời đối với những đơn thư, thông tin có nội dung xấu, vu khống, phá hoại nội bộ, không nhằm mục đích xây dựng Đảng…

Đồng chí cũng giải thích rõ một số vướng mắc của địa phương liên quan đến việc hợp nhất 2 cơ quan (kiểm tra và thanh tra), về chế độ chính sách của cán bộ thanh tra khi hợp nhất; tách rõ việc giảm biên chế của cơ quan UBKT với UBKT, số lượng ủy viên UBKT (do Điều lệ Đảng quy định) còn biên chế cơ quan UBKT theo yêu cầu nhiệm vụ…

Đồng chí Trần Cẩm Tú  và Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và tập thể UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang.

* Cuối ngày, Đoàn đến viếng và dâng hương Anh hùng Nguyễn Trung Trực, tại Đình thần tọa lạc trung tâm thành phố tỉnh Kiên Giang.

Trịnh Nhất