Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

27/08/2018 | 15:19 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 27-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nghiêm Phú Cường, Ủy viên UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường phát biểu chỉ đạo kiểm tra.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương bằng các giải pháp với những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Đảng ủy BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên lập trường chính trị kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chức trách. Các nguyên tắc sinh hoạt và tổ chức đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được tuân thủ giữ vững, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng được duy trì, nội bộ đoàn kết thống nhất; đội ngũ cán bộ, đảng viên BĐBP phát huy tốt vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong học tập, công tác sinh hoạt. Trước diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đảng bộ và toàn lực lượng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, nội bộ đoàn kết thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, gắn bó với biên giới, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, được Đảng và nhân dân đánh giá cao.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy BĐBP và cấp ủy, UBKT các cấp trong BĐBP đã kiểm tra 310 lượt tổ chức đảng, 2.581 đảng viên; giám sát 2.298 đảng viên, 322 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 58 cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật...

Đoàn kiểm tra đã thảo luận cho ý kiến, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu và thống nhất với Đảng ủy BĐBP biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đảng ủy BĐBP đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, truyền thống, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt biện pháp nêu gương, tự soi, tự sửa, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, người người tốt, việc tốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ với BĐBP, gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"./.

(Theo qdnd.vn)