Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW

11/11/2020 | 14:05 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 10/11, Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Nghĩa, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk  cho biết: Thực hiện Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, Quy định 30-QĐ/TW và các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo và ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong Đảng bộ tỉnh. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm kiểm tra, giám sát chuyên đề; tập trung những nội dung trọng tâm, trọng điểm liên quan đến công tác cán bộ, công tác quản lý đất đai, tài chính, minh bạch tài sản, thu nhập, thuế, việc thực hiện quy chế làm việc, công tác phòng chống tham nhũng, về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống...

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Quy định cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Bộ máy UBKT cấp cơ sở thường có sự thay đổi, cán bộ làm công tác kiểm tra chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc nắm rõ các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát thi hành trong Đảng thường có nhiều hạn chế; việc bố trí 1 ủy viên UBKT chuyên trách làm phó chủ nhiệm UBKT đối với Đảng ủy cơ sở, xã, phường, thị trấn; những tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan và doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên theo quy định tại điểm 1.2.10, khoản 1, Điều 31 Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương trên thực tế các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện được.

Tại buổi làm việc, các ý kiến cũng thảo luận đề nghị Trung ương nghiên cứu, quan tâm về chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội như cán bộ chuyên trách đối với cán bộ kiểm tra cơ sở, vì hiện nay phó chủ nhiệm UBKT cơ sở chỉ là cán bộ không chuyên trách, chế độ chính sách cho chức danh này còn nhiều bất cập nên khó khuyến khích, tạo động lực để cán bộ kiểm tra cơ sở yên tâm làm việc. Trung ương cũng quy định rõ hơn về thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ đối với cấp ủy viên các cấp vi phạm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; hướng dẫn cụ thể về đình chỉ sinh hoạt đảng và gia hạn sinh hoạt đảng đối với trường hợp đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng... Những ý kiến, kiến nghị nói trên đã được đoàn công tác của UBKT Trung ương trao đổi và ghi nhận để nghiên cứu, tham mưu sửa đổi cho phù hợp thực tế.

(Theo daklak.gov.vn)