Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương làm việc với Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW

27/11/2020 | 08:18 AM

Xem với cỡ chữ

Chiều 26-11, Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Hải Phòng về kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng có nhiều đổi mới: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được nâng lên; việc thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đồng thời được gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các dự án, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng… Qua đó đã góp phần ổn định tình hình, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Tuy nhiên, trong thực tế việc thực hiện Quy định số 30 vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; chưa đề cao vai trò, ý thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, cán bộ tham mưu thực hiện công tác kiểm tra ở cơ sở phần lớn là kiêm nhiệm, năng lực công tác không đồng đều, kinh nghiệm công tác chưa nhiều nên ảnh hưởng đến chất lượng công việc…

Từ những vấn đề trong thực tiễn công tác, Thành ủy Hải Phòng đề xuất, kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, bao gồm: Đưa quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của chủ thể và đối tượng kiểm tra thành một mục riêng; cần có hướng dẫn để thực hiện thống nhất mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong toàn quốc; hướng dẫn cụ thể về quy trình chung khi thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng...

Những ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc được Đoàn công tác trao đổi, giải đáp và ghi nhận để nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phù hợp thực tiễn.

Minh Ngọc