Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Công thương về việc tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW

18/09/2020 | 00:50 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 17/9/2020, Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Công thương về việc tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí: Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương; Đặng Hoàng An, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương chủ trì buổi làm việc.   

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, Ban cán sự đảng Bộ Công thương đã phối hợp với Đảng ủy Bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiệm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Bộ đã nghiêm túc nhìn nhận những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2011-2016 và quyết tâm khắc phục, sửa chữa, nhất là trong công tác cán bộ. Ban cán sự đảng đã cụ thể hóa nhiều văn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; triển khai một khối lượng lớn các công việc, vừa xử lý những tồn tại, yếu kém của nhiệm kỳ trước, vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy và UBKT các cấp trực thuộc Bộ đã tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Bộ đã kiểm tra 14 tổ chức đảng và giám sát chuyên đề 12 tổ chức đảng; UBKT Đảng ủy kiểm tra 15 tổ chức đảng và giám sát 11 tổ chức đảng. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ đã thi hành kỷ luật đảng 27 đảng viên bằng các hình thức.

Tuy nhiên, Ban cán sự đảng Bộ Công thương còn lúng túng trong cách hiểu và triển khai thực hiện một số quy định, như: Tiết 1.2.2 Điều 30, về nội dung lãnh đạo "Lãnh đạo việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị về công tác kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của ban cán sự đảng, đảng đoàn"; về phương pháp lãnh đạo "Phân công các thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra thuộc phạm vi phụ trách"…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về một số quy định về công tác kiểm tra, giám sát còn bất cập, khó triển khai thực hiện và đề nghị sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, cần có điều, khoản giải thích từ ngữ để thống nhất trong cách hiểu; bổ sung thẩm quyền lãnh đạo công tác giám sát cho Ban cán sự đảng vì giám sát có tính phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của đảng viên kịp thời; quy định phù hợp hơn giữa kỷ luật của Đảng và kỷ luật của chính quyền; giới hạn về cấp giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng viên để hạn chế tình trạng phức tạp và đơn thư vượt cấp,…

Qua trao đổi, thảo luận, Đoàn khảo sát đã giải thích, hướng dẫn các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đồng thời chỉ ra những nội dung còn thiếu trong báo cáo, những điểm còn bất cập trong các quy chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Hoàng An cảm ơn Đoàn khảo sát đã giúp Ban cán sự đảng Bộ hiểu sâu hơn về lãnh đạo công tác kiểm tra; tiếp thu và báo cáo Ban cán sự đảng các ý kiến trao đổi của Đoàn khảo sát; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng và Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng với Đảng ủy Bộ theo đúng quy định.

Ngô Thị Thành An

(Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương)