Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW

04/09/2020 | 13:30 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 3-9-2020, Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí: Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí là thành viên Tổ Biên tập; thành viên Đảng đoàn, đại diện một số đơn vị của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi, làm rõ những nội dung, đối tượng, phương pháp lãnh đạo của Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chỉ ra những vấn đề còn bất cập, hạn chế và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với công tác lãnh đạo của Đảng đoàn. Đoàn khảo sát đề nghị Đảng đoàn sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng đoàn và Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn với Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, như: Bổ sung, cập nhật những căn cứ pháp lý mới; những nội dung còn thiếu trong quy chế để bảo đảm quy định…

Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Văn Thống đánh giá cao hiệu quả nội dung buổi làm việc, đây là cơ sở thực tiễn để Tổ Biên tập tiếp thu, hoàn thiện Quy định số 30-QĐ/TW trong nhiệm kỳ tới.

Ngô Thị Thành An

(Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương)