Đoàn học viên Lớp Kiểm tra K68 (2017-2019) nghiên cứu thực tế tại Cà Mau

02/08/2019 | 14:24 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 1-8-2019, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau phối hợp với UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn học viên Lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác kiểm tra khoá 68 (2017-2019) nghiên cứu thực tế tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn được nghe đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh uỷ thông tin khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay của Đảng bộ; giới thiệu những thuận lợi, khó khăn, một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau.

Đồng chí Hồ Xuân Việt cũng đã trao đổi, chia sẻ với các câu hỏi của các học viên liên quan đến các vấn đề: Tổ chức bộ máy Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ sau khi sắp xếp theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; kinh nghiệm và công tác phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng...

Khánh Hưng