Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và làm việc tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu

22/02/2020 | 08:33 AM

Xem với cỡ chữ

Trong 2 ngày 20 và 21-2-2020, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cùng Đoàn công tác của UBKT Trung ương đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Lai Châu. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, các đồng chí Thành viên UBKT Trung ương và lãnh đạo một số vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương.

* Tại tỉnh Lào Cai, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBKT, Ủy viên UBKT và cán bộ, công chức UBKT Tỉnh ủy…

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát một số kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Theo đó, tỉnh đã thực hiện 16/25 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh, 7/25 chỉ tiêu đạt hơn 90% mục tiêu đại hội, 2/25 chỉ tiêu đạt dưới 90% mục tiêu đại hội; tập trung thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; toàn tỉnh đã sáp nhập, giảm 627 thôn, tổ dân phố, giảm 4.870 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo đánh giá, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ; xem xét xây dựng các đề án, nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng đến năm 2030, tập trung vào phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, các dự án hạ tầng đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Đã hoàn thiện dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị, tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến các nhà khoa học, trí thức; chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025...

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, trong năm, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra đối với 759 tổ chức đảng và 2.075 đảng viên. Có 741 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra; còn 18 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt và có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Cấp ủy giám sát chuyên đề đối với 447 tổ chức đảng và 1.528 đảng viên; trong đó, 100% tổ chức đảng và 1.527/1.528 đảng viên cơ bản đã thực hiện tốt những nội dung được giám sát, 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm tuy nhiên chưa phải chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 36 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, kiểm tra xong 35/36 tổ chức đảng, kết luận 12/35 tổ chức thực hiện tốt, không có khuyết điểm vi phạm, 23/35 tổ chức đảng có một số vi phạm, khuyết điểm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 77 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đã thực hiện xong và kết luận 75/77 đảng viên, trong đó 60 đảng viên có vi phạm, 16 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên. UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã giám sát chuyên đề đối với 344 tổ chức đảng và 493 đảng viên; trong đó, đã giám sát xong 344 tổ chức đảng và 467/493 đảng viên, không có tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm đến mức phải chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tỉnh Lào Cai đã đạt được trong những năm qua, có những giải pháp phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho công tác xuất khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu; quan tâm làm tốt công tác đối ngoại. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy cần triển khai và chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề mới phát sinh, điểm nóng, gây bức xúc trong xã hội; căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, ban hành quyết định, kế hoạch và tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Quy định 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy...

* Tại tỉnh Lai Châu, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBKT, Ủy viên UBKT và cán bộ, công chức UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, kết quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Theo đó, trong năm 2019, kinh tế Lai Châu tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá tốt. Trong năm qua, Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh đã quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác kiểm tra, giám sát, năm 2019, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra 292 tổ chức đảng và 731 đảng viên, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020, thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng ngân sách. Riêng cấp ủy cấp dưới, chi bộ kiểm tra 286 tổ chức đảng và 728 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 234 tổ chức đảng (chiếm 80,1%) và 675 đảng viên (chiếm 92,3%) thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; 56 tổ chức đảng và 57 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

 Trong năm 2019, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 21 tổ chức đảng và 67 đảng viên, có 32 trường hợp là cấp ủy viên các cấp, chiếm 47,8%; trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng và 10 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua kiểm tra, kết luận 2 tổ chức đảng, 10 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 8 đảng viên. UBKT cấp dưới kiểm tra 19 tổ chức đảng và 57 đảng viên; kết luận có 11 tổ chức đảng, 46 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 30 đảng viên. UBKT các cấp cũng đã kiểm tra tài chính đảng đối với 97 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh, kiểm tra 225 tổ chức về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Công tác giám sát được UBKT các cấp chú trọng, nhất là giám sát chuyên đề, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm; UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời tuyên truyền kết quả các cuộc họp UBKT, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên của cấp ủy, UBKT các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tỉnh Lai Châu đã đạt được trong những năm qua trên các mặt kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát qua đó góp phần vào thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Quy định 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy... Hoạt động kiểm tra, giám sát đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh. Đồng chí lưu ý trong công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới cần chú trọng đến các lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; những việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Quy định 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy... Trong công tác kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội./.

Phương Ngọc