Đoàn công tác UBKT Trung ương làm việc tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

12/03/2020 | 10:28 AM

Xem với cỡ chữ

Trong các ngày 10 và 11-3-2020, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, do đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng cán bộ Vụ Địa phương II, Tạp chí Kiểm tra, Cơ quan UBKT Trung ương đã có buổi làm việc với UBKT các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

* Chiều 10-3, Đoàn công tác của UBKT Trung ương đã làm việc với UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy  đã xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy năm 2020 và tổ chức triến khai thực hiện; dự thảo quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra; xây dựng, kế hoạch, đề cương báo cáo kiểm tra đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành công văn chỉ đạo đối với các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn, thư tố cáo đổi với tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định thành lập 4 tổ giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát đối với các đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm UBKT và UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trong việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy và UBKT; việc chuẩn bị nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Xây dựng kế hoạch nắm tình hình việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các huyện sáp nhập (sau khi các huyện hoàn thành việc sáp nhập). Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nắm tình hình các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, tập trung giải quyết tố cáo tố chức đảng, đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng liên quan đến nhân sự cấp ủy cấp huyện khóa mới, đại biểu dự đại hội cấp trên. Từ đầu năm đến nay, UBKT Thành ủy đã phối hợp với UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên; nội dung vi phạm thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra kết luận cả 2 đảng viên đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên.

Thời gian tới, cùng với triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện sai phạm, vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý tố cáo tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định; giải quyết kịp thời, dứt điểm những đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền giải quyết; trước hết là những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng, liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội Đảng các cấp. Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội thuộc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu: Chủ động phát hiện xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội; kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp ủy quyết định những trường hợp vi phạm tư cách đại biểu, không triệu tập đến đại hội.

Tại buổi làm việc, UBKT Tỉnh ủy nêu một số đề xuất, kiến nghị với UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT các cấp; công tác bồi dưỡng, đào tạo; công tác tuyên truyền...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp và những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng thời gian qua. Đồng chí Hoàng Văn Trà đề nghị UBKT tỉnh Cao Bằng cần phát huy tốt hơn nữa kết quả đạt được; chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện kiểm tra một cách toàn diện, giải quyết dứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền. Đồng chí cũng lưu ý UBKT các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra. Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Trà cũng trả lời và ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị của UBKT Tỉnh ủy.

* Sáng 11-3, Đoàn công tác của UBKT Trung ương đã có buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và cán bộ, công chức UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã báo cáo với đoàn công tác những nét nổi bật về kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh trong hai tháng đầu năm 2020. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020. Nội dung kiểm tra tập trung phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 như: Công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên và việc nhận xét đánh giá, thẩm định tiêu chuẩn cán bộ là nhân sự phục vụ cho đại hội khóa mới; việc chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới tổ chức đại hội; việc lãnh đạo UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội...

UBKT Tỉnh ủy ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 2 đảng bộ; kiểm tra tài chính đảng đối với 1 đảng bộ; giám sát đối với 1 đảng bộ…

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện một số vụ việc của tỉnh theo kết luận giám sát của UBKT Trung ương thời gian qua. Đồng chí khẳng định Tỉnh ủy Bắc Kạn sẽ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân theo đúng quy định. Đồng thời mong muốn UBKT Trung ương tiếp tục quan tâm hơn tới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, từ đó góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Văn Trà đề nghị UBKT tỉnh Bắc Kạn cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra một cách toàn diện, giải quyết dứt điểm các vụ việc trong thẩm quyền. Đồng chí cũng lưu ý UBKT các cấp cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện tốt việc cung cấp thông tin kết quả xử lý các vụ việc cho báo chí để tuyên truyền, định hướng thông tin góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm./.

Phương Ngọc