Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

10/04/2019 | 19:29 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 10-4-2019, Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã khái quát tình hình về Đảng bộ tỉnh và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay.

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có 16 đảng bộ trực thuộc, 556 tổ chức cơ sở đảng, 2.513 chi bộ trực thuộc với 45.726 đảng viên. Với quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tìm tòi, lựa chọn những cách làm mới, phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Về tình hình thực hiện Điều lệ Đảng, tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, học tập và quán triệt Điều lệ Đảng một cách kịp thời, nghiêm túc; triển khai từ cấp tỉnh đến cấp chi bộ, từng đảng viên; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tin đại chúng…

Căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn đảm bảo đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra đối với 1.885 tổ chức đảng và 2.015 đảng viên; giám sát đối với 1.234 tổ chức đảng cấp dưới và 1.525 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 37 tổ chức đảng và 250 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.154 tổ chức đảng và 1.104 đảng viên. Qua đó, đã tiến hành xử lý kỷ luật 13 tổ chức đảng và 1.290 đảng viên vi phạm…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác cũng đã thảo luận với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị một số nội dung về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng: một số cách làm sáng tạo, mô hình hay có hiệu quả của tỉnh Quảng Trị; công tác đánh giá cán bộ, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; vấn đề đoàn kết trong Đảng…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là động lực quan trọng để tỉnh Quảng Trị hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Lãnh đạo và nhân dân của tỉnh đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, biến cái không thể thành có thể để tạo tiềm lực vươn lên phát triển kinh tế, xã hội. Những thành quả mà tỉnh Quảng Trị đạt được đã góp phần quan trọng cho sự ổn định, phát triển của đất nước, cũng như góp phần khẳng định đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XII là đúng đắn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sát với thực tiễn…

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, nhằm tạo tiền đề vững chắc cho những bước tiến của tỉnh trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp; xác định rõ phương hướng, mục tiêu của tỉnh trong 5 năm tới, định hướng 10 năm và tầm nhìn xa hơn; xác định các khâu đột phá trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, đánh giá cán bộ và phương thức lãnh đạo; làm tốt công tác phê bình và tự phê bình…

Về những kiến nghị của tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết sẽ tiếp thu, ghi nhận và báo cáo với Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

(Theo TTXVN)