Đoàn công tác của UBKT Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ khảo sát kết quả thực hiện Quy định số 30-QÐ/TW

20/11/2020 | 16:50 PM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Ðoàn công tác của UBKT Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ để khảo sát kết quả thực hiện Quy định số 30-QÐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Ðiều lệ Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng thành phố đã thực hiện có hiệu quả Quy định số 30. Thành ủy, các cấp ủy và UBKT các cấp tổ chức quán triệt sâu rộng Quy định số và các hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong Ðảng bộ thành phố. Thành ủy, các cấp ủy đảng và UBKT các cấp đã quan tâm kiểm tra, giám sát chuyên đề, tập trung vào những nội dung liên quan đến công tác cán bộ, công tác quản lý đất đai, tài chính, minh bạch tài sản, thu nhập, thuế, việc thực hiện quy chế làm việc, công tác phòng, chống tham nhũng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống...

Tại buổi làm việc, Thành ủy Cần Thơ đề xuất Trung ương cần có quy định những trường hợp khiếu nại về kỷ luật đảng nếu thiếu tôn trọng, không đáp ứng yêu cầu của cơ quan giải quyết khiếu nại thì không xem xét, giải quyết. Ðồng thời, ban hành hướng dẫn xin lỗi của tổ chức khi xử lý kỷ luật oan sai; cần quy định rõ chậm nhất 90 ngày làm việc đối với cơ quan cấp tỉnh và chậm nhất 180 ngày làm việc đối với cơ quan Trung ương phải trả lời cho người khiếu nại được biết; đề nghị Trung ương công nhận chức danh phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy xã, phường, thị trấn…

Những kết quả và kiến nghị của Thành ủy Cần Thơ được đoàn công tác của UBKT Trung ương trao đổi và ghi nhận để nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương xem xét sửa đổi Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng thời gian tới cho phù hợp thực tế.

Trần Vũ Hải

UBKT Thành ủy Cần Thơ