Đoàn cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương viếng lăng Bác nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2020 | 10:28 AM

Xem với cỡ chữ

Sáng 19-5-2020, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890 - 2020), Cơ quan UBKT Trung ương đã tổ chức trang trọng Lễ vào Lăng viếng Bác. Đoàn vào Lăng viếng Bác do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn và cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan UBKT Trung ương khu vực Hà Nội.

Đoàn cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương vào Lăng viếng Bác.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan UBKT Trung ương đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục thực hiện tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan UBKT Trung ương không ngừng nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trọng Đức