Đoàn cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

17/05/2018 | 14:24 PM

Xem với cỡ chữ

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890 - 2018), sáng 17-5, Đoàn cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Với lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, tập thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương đã và đang tích cực triển khai thực tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tống Văn