Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

15/08/2019 | 20:41 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 15-8-2019, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào do đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm, làm việc, giao lưu với UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh tra Chính phủ Việt Nam từ ngày 15-8 đến 18-8-2019.

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng NDCM Lào chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ngay khi đến Hà Nội, đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng NDCM Lào đã đến chào xã giao đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng NDCM Lào chào xã giao đồng chí Trần Quốc Vượng.

Tiếp đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny cùng Đoàn đại biểu tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng đất nước Lào đã không ngừng tăng trưởng về kinh tế - xã hội trong thời gian qua, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, đất nước Lào sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định mối quan hệ giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, ngày càng được vun đắp. Cùng với đó, quan hệ giữa UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Đảng NDCM Lào ngày càng chặt chẽ. Trong chuyến thăm và làm việc này, UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Đảng NDCM Lào trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực mà hai bên quan tâm, trong đó trao đổi sâu về kinh nghiệm công tác kiểm tra Đảng, thanh tra Chính phủ trong việc ngăn chặn và phòng, chống tham nhũng; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc của 2 Đảng sắp tới. Đồng chí mong muốn cơ quan kiểm tra và thanh tra hai nước sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của mỗi nước.

Đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny cảm ơn sự tiếp đón thân mật của đồng chí Trần Quốc Vượng, mong muốn mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được vun đắp trường tồn. Chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác; đồng thời tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác kiểm tra đảng, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giữa hai cơ quan Kiểm tra - Thanh tra của hai Đảng và hai nước.

Trọng Đức