Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu không ảnh hưởng đến quỹ BHXH

11/11/2019 | 15:46 PM

Xem với cỡ chữ

Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát và lâu dài của đất nước, bao gồm tạo sự tăng trưởng để chống sự già hóa dân số, bảo đảm bình ổn quỹ trong lâu dài cũng như tạo công ăn việc làm và sự tăng trưởng cho đất nước. Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu được tính toán thực hiện theo lộ trình, áp dụng với những lao động hoạt động trong điều kiện bình thường. Thời gian dự kiến điều chỉnh từ 1-1-2021, với lộ trình đảm bảo bình ổn thị trường lao động.

Theo dự thảo luật, dự kiến sẽ điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và tăng 4 tháng đối với nữ. Như vậy, đến năm 2028 mới có người đàn ông đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 62, đến năm 2035 mới có người phụ nữ nghỉ hưu ở tuổi 60. Có thể thấy rằng, số người nghỉ hưu từ nay đến năm 2028 bình quân mỗi năm khoảng 100.000 người, nhưng từ nay đến năm 2028 chỉ có 9.000 người nghỉ hưu ở độ tuổi tăng dần theo từng tháng.

Với những lao động trong nhóm danh mục 1.748 lĩnh vực, công việc nặng nhọc, độc hại, suy giảm và ở vùng đặc biệt khó khăn, thì lại có cơ chế điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp. Nhóm đối tượng này có quyền nghỉ hưu sớm hơn 5 năm. Nhưng nếu như cũng nặng nhọc, độc hại mà lại cộng thêm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thì họ có quyền nghỉ hưu sớm hơn tới 10 năm. Do đó, trong quá trình thiết kế chính sách phải cụ thể hóa tới từng danh mục công việc, vị trí việc làm để điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Những người có trình độ cao, làm quản lý thì có thể phải xem xét để điều chỉnh tuổi nghỉ hưu muộn hơn, như những nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ… để tận dụng chất xám, tài năng của họ. Tuy nhiên, phải bảo đảm đủ các điều kiện như bản thân họ có muốn ở lại làm việc hay có đủ sức khỏe, đủ tiêu chuẩn để phục vụ tốt cho công việc hay không... 

Mục đích khi điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là hướng tới bảo toàn, phát triển bền vững quỹ BHXH, không phải vì nguy cơ vỡ quỹ. Quỹ BHXH là quỹ an sinh, quỹ lớn nhất của một quốc gia, do Nhà nước bảo lãnh và Nhà nước có trách nhiệm với quỹ. Nhưng để bảo toàn phát triển quỹ, thì phải thực hiện trên cơ sở 3 nguyên tắc: Những người tham gia BHXH đóng hưởng; bình đẳng chia sẻ; trên cơ sở có sự điều chỉnh phối hợp giữa thế hệ này với thế hệ sau. Hiện nay, quỹ BHXH kết dư tương tối lớn (hơn 700.000 tỉ đồng) cộng thêm quỹ bảo hiểm thất nghiệp hơn 70.000 tỉ đồng. Hiện nay, Nhà nước cũng như Hội đồng Quản lý quỹ tính toán phương án, cách thức bảo toàn quỹ BHXH; sử dụng hợp lý vừa bảo toàn và phát triển quỹ./.

Thanh Phương