"Hệ thống ASXH ở Việt Nam: Quan điểm, chủ trương, chính sách, thực trạng và giải pháp"

27/11/2019 | 09:17 AM

Xem với cỡ chữ

Hội nghị Thông tin chuyên đề: "Hệ thống ASXH ở Việt Nam: Quan điểm, chủ trương, chính sách, thực trạng và giải pháp", vừa được Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Tham dư Hội nghị, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thông tin một số nội dung của Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức… vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Đây là những bộ Luật có ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội nói chung và ngành BHXH nói riêng. 

  Theo TS. Bùi Sỹ Lợi cho biết, Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua đã đáp ứng được yêu cầu xây dựng một Bộ luật hài hòa, ổn định và có 06 điểm mới cơ bản: Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động đối với người làm việc không có quan hệ lao động về một số tiêu chuẩn lao động; điều chỉnh khung làm thêm giờ; thời gian làm việc bình thường; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; bổ sung một ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người lao động; hình thành tổ chức về lao động ngoài Công đoàn.  

Về hệ thống an sinh xã hội, nước ta có bốn trụ cột an sinh, đó là: Phòng ngừa rủi ro; giảm thiểu rủi ro; khắc phục rủi ro và các dịch vụ an sinh xã hội cơ bản. Trong đó, BHXH Việt Nam nắm trọn trụ cột giảm thiểu rủi ro, bao gồm chính sách BHXH, BHYT. Vai trò và thành tựu mà BHXH Việt Nam đạt được trong suốt 25 hình thành và phát triển là chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước và được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận. Nhất là thành tựu trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Bằng chứng là, từ 2007 đến 2017, số người tham gia BHXH tự nguyện chỉ đạt khoảng 240.000 người, nhưng sau 01 năm Nghị quyết 28-NQ/TW được ban hành và đi vào cuộc sống, với sự chỉ đạo quyết liệt của BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, tăng 1,21 lần so với giai đoạn 10 năm trước đó.

Để đạt được những kết quả nổi bật, TS. Bùi Sỹ Lợi khẳng định, có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương pháp truyền thông, tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để người dân hiểu sâu sắc về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… Đối với BHXH bắt buộc, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, sử dụng hiệu quả chức năng thanh tra được Chính phủ giao bảo đảm mọi người lao động đều được tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT./.

Hà Phương