Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc với đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

24/08/2018 | 16:30 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 24-8-2018, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc với đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị nhằm trao đổi những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm mới sáng tạo có hiệu quả; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ Khối. Sau Hội nghị, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp những kiến nghị để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành những chủ trương, chính sách mới phù hợp hoặc cho chủ trương để Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đảng ủy khối cơ quan các tỉnh, thành phố thí điểm thực hiện một số mô hình mới để hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Hiện cả nước có 63 đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tổng số cán bộ chuyên trách trong các đảng bộ khối cơ quan có gần 1.300 đồng chí, khoảng 4.560 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, hơn 25.500 chi bộ, với gần 30 vạn đảng viên đang sinh hoạt trong các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và một số ở doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, các Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh; khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích, đóng góp của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thành phố đã đạt được. Các đảng ủy Khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng Đảng. Nhiều nơi có những cách làm hay, mô hình hoạt động phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đảng bộ khối và của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số tổ chức cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác nắm tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn đang diễn ra; công tác tổ chức cán bộ còn nhiều bất cập; còn có sự chồng chéo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đảng ủy Khối cần tích cực đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quyết định 98 của Bộ Chính trị theo hướng tinh gọn, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Quy định 293 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Quang cảnh Hội Nghị.

Hội nghị đã được nghe 16 tham luận nêu thực trạng tổ chức bộ máy của các đảng ủy Khối; những kinh nghiệm, kết quả thực hiện, kiến nghị, đề xuất, giải pháp tinh gọn tổ chức bộ  máy của các đảng ủy Khối hiện nay.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp thu ý kiến chỉ đạo và những ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng, hoạt động của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung uơng và các tỉnh, thành phố; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cơ quan tỉnh, thành phố trong thời gian tới./.

Phương Thúy