Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí

17/01/2020 | 19:32 PM

Xem với cỡ chữ

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý năm 2020, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 (1930-2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, và đông đảo các phóng viên báo chí.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Năm 2019, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đồng thời chỉ đạo quyết liệt các trọng tâm công tác đã xác định; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Năm 2020, Đảng bộ Khối xây dựng kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định tại Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Ngọc An đã thông tin đến các cơ quan báo chí nội dung tuyên truyền về hoạt động của Đảng bộ khối tập trung những vấn đề: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020. Tăng cường các mặt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đồng thời, sớm ban hành quy chế hoạt động, chương trình làm việc của cấp uỷ sau đại hội đảng bộ các cấp. Phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020./.

          M.P