Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí Xuân 2019

26/01/2019 | 17:10 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 25-1-2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức gặp mặt báo chí Xuân 2019. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; cùng các đồng chí là lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên chuyên trách đưa tin theo dõi hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong năm 2018, hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được những kết quả khả quan; cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá thành nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện theo quy định. Đảng uỷ đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình, mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong năm, đã kiểm tra, giám sát 11 đảng bộ trực thuộc; trực tiếp làm việc với 183 tổ chức đảng ủy cơ sở. Thực hiện bổ sung, kiện toàn UBKT 12 đảng ủy trực thuộc; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra. Thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”…

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Sơn Minh Thắng đã định hướng tuyên truyền và thông báo về trọng tâm công tác, những nhiệm vụ chính thực hiện trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối; tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Phương Thúy