Đảng uỷ Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau được biểu dương tập thể tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

22/05/2020 | 13:51 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 21-5-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức Họp mặt biểu dương 47 tập thể, 66 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người 19-5 (1890 - 2020). Tại buổi Họp mặt, Chi bộ Phòng Kiểm tra và Đảng bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đã được biểu dương tập thể tiêu biểu, điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng uỷ Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau (thứ 4 từ trái sang) nhận Giấy khen Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng tặng.

Thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tổ chức triển khai, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, nhân viên học tập; đồng thời xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của Cơ quan. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hướng dẫn đảng viên đăng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề học tập hằng năm và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên đôn đốc, giám sát đảng viên thực hiện nội dung cam kết, xem đây là tiêu chí để Thủ trưởng Cơ quan, các chi bộ đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên cuối năm.

Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ bám sát chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, phân công đảng viên xây dựng báo cáo sinh hoạt chuyên đề định kỳ hằng quý. Từ năm 2017 đến nay, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức được hơn 15 cuộc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung các chuyên đề gắn với kế hoạch học tập cụ thể, phù hợp với vị trí công tác, tổ chức thực hiện của tập thể và cá nhân mang lại hiệu quả thiết thực.

Đảng uỷ học tập, vận dụng linh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động, nhất là thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, huy động sức mạnh của tập thể, xây dựng đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Khánh Hưng