Đảng uỷ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch: Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019

18/07/2019 | 14:27 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát cho các tổ chức đảng và UBKT các đảng ủy trực thuộc. Nhận thức của cấp ủy, UBKT các cấp có nhiều chuyển biến cực, do đó đã chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đảng ủy Bộ đã kiểm tra 2 tổ chức đảng, giám sát 1 tổ chức đảng trực thuộc; cấp ủy các cấp trong Đảng bộ kiểm tra được 26 tổ chức đảng và 42 đảng viên, giám sát 18 tổ chức đảng và 48 đảng viên. UBKT Đảng ủy Bộ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 7 tổ chức đảng; UBKT các đảng ủy cơ sở kiểm tra 18 tổ chức đảng, giám sát 8 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Đảng ủy đã nhận được 14 đơn thư, gồm 1 đơn tố cáo, 1 đơn khiếu nại và 12 đơn phản ánh, kiến nghị.

Phương Thúy