Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan UBKT Trung ương lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025

29/07/2020 | 14:30 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 29-7-2020, Cơ quan UBKT Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025 trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương; Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí thành viên, nguyên thành viên UBKT Trung ương; cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan UBKT Trung ương…

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua, khen thưởng đã được Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Trung ương và các đoàn thể quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đã góp phần vào việc xây dựng Cơ quan vững mạnh, vào sự nghiệp phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng nói riêng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực trọng điểm, nội dung chính cần tập trung thực hiện trong từng thời gian nhất định. Thông qua sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua rút ra các bài học kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập, nhân rộng.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, rõ ràng, đúng trọng tâm, trọng điểm giúp Thủ trưởng Cơ quan và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan chỉ đạo kịp thời, cụ thể, sát sao, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thuởng, xác định "Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch". Qua các phong trào thi đua phát hiện và khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Các đại biểu dự Đại hội.

Do vậy, các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ, có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện, đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Trong 5 năm qua, qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Kết quả Cơ quan UBKT Trung ương đã được tặng thưởng các danh hiệu như: Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2018), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2018), 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2017 và năm 2019); 2 tập thể cấp vụ được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 3 tập thể cấp vụ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể được tặng Huân chương các hạng; 8 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, 16 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 11 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBKT Trung ương đã tặng Cờ Thi đua cho 19 tập thể cấp vụ, tặng Bằng khen cho 39 đoàn kiểm tra do UBKT Trung ương thành lập, tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng cho 55 cá nhân; Thủ trưởng Cơ quan đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể cấp vụ, 7 tập thể cấp phòng và 42 cá nhân; công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Chiến sỹ thi đua Cơ quan cho hàng trăm lượt cá nhân.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020-2025, Cơ quan UBKT Trung ương xác định: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34, ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác chủ động, tích cực quan tâm, tạo điều kiện để mỗi đoàn viên, hội viên hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đã có 4 đại biểu phát biểu tham luận làm rõ thêm việc triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước tại các vụ, đơn vị, góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.

Nhân dịp này, UBKT Trung ương vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019. Thủ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương tặng Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019. UBKT Trung ương tặng Bằng khen cho 19 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, 5 đoàn giải quyết tố cáo của UBKT Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. UBKT Trung ương tặng Bằng khen cho 5 đồng chí thành viên, nguyên thành viên UBKT Trung ương khóa XII vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020. Thủ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương tặng Bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Cờ thi đua tặng các tập thể.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Mai Trực, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Bằng khen của Thủ trưởng Cơ quan tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường trao Bằng khen của UBKT Trung ương tặng các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đoàn giải quyết tố cáo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Bằng khen của UBKT Trung ương tặng các đồng chí thành viên, nguyên thành viên UBKT Trung ương khóa XII.

Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Bằng khen của Thủ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương tặng các cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan UBKT Trung ương trong 5 năm qua. Cơ quan đã tích cực tham mưu giúp Ủy ban tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, với một khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều so với các nhiệm kỳ trước đây; chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Những kết quả đạt được đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo được hiệu ứng lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Từ các phong trào thi đua, Cơ quan đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về bản lĩnh, về phẩm chất đạo đức, về tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan phát biểu tại Đại hội.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: Các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị khóa XI, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi đơn vị và từng cá nhân trong Cơ quan tích cực, tự giác tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các vụ, đơn vị cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, chăm lo xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong trong Cơ quan, đơn vị và phải thực sự là hạt nhân đi đầu trong các phong trào thi đua.

Các phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào việc tham mưu giúp Ủy ban triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Trước mắt, từ nay đến đầu năm 2021, cần hướng phong trào thi đua vào việc tham gia phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, tiếp đến là bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội và thẩm tra tư cách đại biểu. Kịp thời tham mưu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ tới. Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu chuẩn bị nhân sự UBKT Trung ương nhiệm kỳ tới và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan đủ về số lượng, đặc biệt coi trọng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, tạo động lực, sức hấp dẫn để cán bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cải tiến thủ tục, quy trình bình xét khen thưởng; tăng cường khen đột xuất; tránh tình trạng khen thưởng từ trên xuống, chỉ tập trung vào những người có chức vụ. Mỗi tập thể, cá nhân được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập, noi theo, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực…

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan UBKT Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025.

Điểm cầu dự Đại hội Thi đua yêu nước tại Vụ Địa phương V, thành phố Đà Nẵng.

Trọng Đức