Đại hội Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

04/06/2020 | 14:09 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 2 ngày (2, 3-6-2020), Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội Đảng bộ điểm được Tỉnh ủy lựa chọn. Dự Đại hội có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện qua các thời kỳ và 253 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8.300 đảng viên của 71 tổ chức cơ sở đảng trong toàn thị xã tham dự.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, tuy nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng. Cụ thể, có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định; tổng giá trị sản xuất tăng trưởng khá, bình quân 17%/năm, vượt chỉ tiêu 1,3%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm hơn 2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 60 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từng bước được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, hình thành diện mạo mới cho thị xã. Huyện Hoài Nhơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, trước 2 năm so với kế hoạch và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đặc biệt, theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1-6-2020, Hoài Nhơn đã chính thức trở thành thị xã, cùng với đó là thành lập 11 phường trực thuộc. Đây là dấu mốc rất quan trọng để Hoài Nhơn phát triển trong tương lai.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các mục tiêu quan trọng: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; không ngừng đổi mới, nâng cao phương thức, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu vì sự nghiệp phát triển của thị xã. Bên cạnh đó, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; không ngừng nâng cao quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác hiệu quả các nguồn lực có lợi thế cho đầu tư phát triển. Đi đôi với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội... Phấn đấu đến năm 2025, thị xã Hoài Nhơn phát triển theo hướng đạt chuẩn đô thị loại III, là trung tâm kinh tế - xã hội phía bắc tỉnh Bình Định.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện của đại hội cấp trên; làm rõ những lĩnh vực đã làm được, những khuyết điểm, yếu kém; phân tích nguyên nhân, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả để xây dựng thị xã Hoài Nhơn phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hoài Nhơn. Đồng thời nhấn mạnh những vấn đề Đảng bộ cần thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết đã đề ra trong thời gian tới: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng thị xã Hoài Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại III và phấn đấu đến năm 2035 chính thức trở thành thành phố Hoài Nhơn, cần rà soát, tính toán kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần phấn đấu cao nhất, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, mang tính khả thi. Chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp trong điều kiện thị xã mới thành lập; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, phát triển con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt việc thí điểm một số mô hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. 

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn (khóa XX) đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Thị ủy; UBKT Thị ủy 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí.

Tin, ảnh: Lương Đức