Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

26/06/2020 | 17:35 PM

Xem với cỡ chữ

Trong hai ngày 25-26/6/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương; và đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Bùi Thị Minh Hoài, Mai Trực; đại diện lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng ủy Khối; các đồng chí thành viên UBKT Trung ương; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và 120 đảng viên là đại biểu đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương...

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương hoàn thành khối lượng lớn công việc đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Kết quả nổi bật là: Làm tốt công tác tham mưu, giúp UBKT Trung ương thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Tham mưu, giúp UBKT Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định: Chủ động, tích cực bám sát địa bàn, lĩnh vực nhất là ở những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên; tăng cường thực hiện giám sát chuyên đề, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết tố cáo theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng... Đồng thời, tham mưu Ban Bí thư giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức và đảng viên theo thẩm quyền.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra toàn Ngành, tổ chức 14 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 1.716 cán bộ, công chức trong Ngành. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả các hoạt động của Ngành, của UBKT Trung ương trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành 64 kỳ Tạp chí Kiểm tra với hơn 1,5 triệu cuốn; Trang Thông tin Điện tử của UBKT Trung ương trên mạng Internet và mạng diện rộng của Đảng đã thu hút hơn 18 triệu lượt người truy cập từ khi phát hành vào năm 2016, tích cực chủ động định hướng dư luận xã hội đồng thuận với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới hiện nay...

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.  

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng đến các chi bộ, đảng viên; phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan triển khai đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết hội nghị Trung ương (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước... Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động từng cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đạt kết quả cao. Tỷ lệ chi bộ được xếp loại "Trong sạch, vững mạnh" bình quân nhiệm kỳ là 93,6%, Tỷ lệ chi bộ được xếp loại "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" và "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" bình quân nhiệm kỳ là 23,6%; tỷ lệ đảng viên được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" là 98,92% (trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 15%). Đảng bộ 5 năm liền đạt "Trong sạch, vững mạnh"; năm 2018, 2019 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại Đảng bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"...

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên tham mưu, giúp UBKT Trung ương thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, với một khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã triển khai 436 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó có 400 đoàn của UBKT Trung ương; 36 đoàn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; huy động 1.788 lượt cán bộ tham gia.

Điểm nổi bật lớn nhất trong nhiệm kỳ này là UBKT Trung ương đã rất chủ động, quyết liệt, nỗ lực cố gắng cao trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Trong kiểm tra đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; làm bài bản, chắc chắn, rõ đến đâu kết luận, xử lý đến đó và yêu cầu khắc phục triệt để vi phạm; chủ động, không trông chờ kết quả của công tác điều tra, thanh tra, thậm chí còn là sơ sở, điều kiện cho công tác thanh tra, điều tra. Trong đó, có những vụ việc mới, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến lĩnh vực suy thoái tư tưởng chính trị, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận rõ vi phạm và xử lý nghiêm minh, kịp thời. Kết quả đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng...

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy UBKT Trung ương tiếp tục phối hợp với lãnh đạo, thủ trưởng Cơ quan, trong việc xây dựng và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác hằng năm của Cơ quan, góp phần giúp UBKT Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu; thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định theo Điều lệ Đảng. Phát huy sự đoàn kết nhất trí trong các tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Cơ quan thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nhiệt liệt chúc mừng những kết quả Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương, cũng như UBKT Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí lưu ý trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; gắn công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Coi trọng và làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên... Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương cần tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan tham mưu, đề xuất với UBKT Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đồng chí; bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương. Đồng chí Hoàng Văn Trà tiếp tục tái cử làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Trà, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan UBKT Trung ương đề nghị Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngay sau Đại hội, cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện; trong đó xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình văn nghệ của Đoàn Thanh niên Cơ quan UBKT Trung ương chào mừng Đại hội.

Hải Hà