Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối các Cơ quan Trung ương

19/11/2020 | 15:47 PM

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

07/08/2020 | 16:21 PM

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”

01/07/2020 | 19:22 PM

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng

21/05/2020 | 14:21 PM

Kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

12/05/2020 | 11:48 AM

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền trước thềm đại hội đảng bộ các cấp

12/05/2020 | 11:44 AM

Tập trung giải quyết tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

07/05/2020 | 13:59 PM

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

24/03/2020 | 10:58 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng

19/03/2020 | 15:17 PM

Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Hướng dẫn công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp

19/03/2020 | 10:37 AM

Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

18/03/2020 | 07:38 AM

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

17/03/2020 | 11:07 AM

Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

16/03/2020 | 14:59 PM

Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp huyện Tây Giang (Quảng Nam) nhiệm kỳ 2020-2025

10/03/2020 | 11:41 AM

Hà Tĩnh phát động Phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

04/03/2020 | 13:22 PM

Công tác chuẩn bị Đại hội điểm của Đảng bộ xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)

02/03/2020 | 14:04 PM

Đảng bộ huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tập trung chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp

25/02/2020 | 15:30 PM

UBKT Trung ương ban hành các hướng dẫn quan trọng về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

18/02/2020 | 15:14 PM