Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Hướng dẫn công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp

19/03/2020 | 10:37 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 10-3-2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Hướng dẫn số 12 về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và độ tuổi: UBKT của cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy số lượng từ 7 đến 9 ủy viên (do cấp ủy quyết định). Các ủy viên chuyên trách, gồm: Chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, từ 1 đến 2 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên chuyên trách. Ủy viên kiêm chức, gồm trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức là cấp ủy viên và chánh thanh tra cùng cấp (nơi không có chánh thanh tra cùng cấp là đồng chí phó bí thư của cấp ủy trực thuộc).

UBKT đảng ủy cấp trên cơ sở từ 5 đến 7 ủy viên, trong đó chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, có từ 1 đến 2 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là chuyên trách) và một số ủy viên chuyên trách. Ủy viên kiêm chức gồm trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức là cấp ủy viên và chánh thanh tra cùng cấp, phó bí thư hoặc chủ nhiệm UBKT đảng ủy trực thuộc đối với những nơi không có chánh thanh tra cùng cấp.

UBKT đảng ủy cơ sở, từ 3 đến 5 ủy viên, trong đó chủ nhiệm là phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ, thường trực cấp ủy; phó chủ nhiệm là cấp ủy viên hoặc đảng viên; các ủy viên khác là cấp ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác đoàn thể, bí thư chi bộ, thanh tra nhân dân.

UBKT của đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn, những tổ chức đảng trong cơ quan và doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên thì bố trí ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm. Đảng ủy bộ phận và chi bộ không lập UBKT; tập thể cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phân công 1 cấp ủy viên phụ trách; ngoài ra, có thể lựa chọn phân công một số đảng viên giúp cấp ủy viên phụ trách làm công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với UBKT đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội, Công an Trung ương có hướng dẫn riêng.

Tiêu chuẩn đối với ủy viên UBKT các cấp vận dụng theo tiêu chuẩn cấp ủy viên cùng cấp được quy định tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Về độ tuổi thực hiện như tuổi tham gia cấp ủy cùng cấp; bảo đảm tính kế thừa, có cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, căn cứ vào tình hình cụ thể các cấp ủy vận dụng bố trí cho phù hợp./.

L.Đ