Công tác chuẩn bị Đại hội điểm của Đảng bộ xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)

02/03/2020 | 14:04 PM

Xem với cỡ chữ

Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Bí thư Đảng uỷ xã Duy Phước báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp ở địa phương.

Đảng bộ xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) được Đảng bộ huyện Duy Xuyên chọn là đơn vị chỉ đạo đại hội điểm của huyện. Đảng uỷ xã đã chủ động các mặt công tác chuẩn bị đại hội trong thời gian qua. Trên tinh thần các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đảng uỷ xã đã cụ thể hoá và ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện đến từng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn xã. Nhờ đó, đến nay các mặt công tác liên quan đến chuẩn bị đại hội đã hoàn thành, đúng các quy trình, yêu cầu đặt ra của cấp trên, nhất là công tác văn kiện và nhân sự phục vụ đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (11 và 12-3-2020).

Về dự thảo báo cáo chính trị, đến nay, Đảng uỷ xã đã lấy ý kiến đóng góp 6 lần trong cấp uỷ; đến đảng viên toàn Đảng bộ (chi bộ); trong Ban Chấp hành các đoàn thể, các khối, ban, ngành, trường, trạm, hợp tác xã; Ban Chấp hành Đảng uỷ xã mở rộng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đã nghỉ hưu về sống tại địa phương. Đảng uỷ và ban nội dung cũng đã hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến chỉ đạo thống nhất lần cuối. Đồng thời, về nhân sự, Đảng uỷ xã căn cứ vào các hướng dẫn của tỉnh, huyện và trên cơ sở quy hoạch cán bộ được huyện phê duyệt, qua đó tiến hành thực hiện công tác nhân sự đương nhiệm cơ cấu lại và tham gia lần đầu, bảo đảm đúng quy trình 5 bước. Đến nay, Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt thống nhất.

Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Bí thư Đảng uỷ xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết: Trên cơ sở bám sát Chỉ thị 45, ngày 31-7-2019 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chỉ thị 18 của Huyện uỷ Duy Xuyên về tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ và tiến tới Đại hội Đại biểu huyện Duy Xuyên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng uỷ xã Duy Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp trên địa bàn. Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đến ngày 15-12-2019, đã có 14/14 chi bộ tổ chức đại hội thành công.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) của Đảng bộ xã Duy Phước, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng đã đạt và vượt. Trong đó, nổi bật là, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,3%; thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng bình quân hằng năm tăng 14,9%, thương mại - dịch vụ tăng 17%, sản xuất nông nghiệp tăng 3,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; có 2/4 trường đạt chuẩn mức độ 2; có 75% số thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hoá; và xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới…

L.Đ