Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp huyện Tây Giang (Quảng Nam) nhiệm kỳ 2020-2025

10/03/2020 | 11:41 AM

Xem với cỡ chữ

Huyện ủy Tây Giang họp quán triệt các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Giang (Quảng Nam) lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tây Giang đã tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh uỷ Quảng Nam và triển khai công tác chuẩn bị đại hội đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, kế hoạch tuyên truyền; các quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm; phân công thành viên ban thường vụ, cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo tại các tổ chức cơ sở đảng…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện uỷ Tây Giang, hiện nay dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đang tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời, Tiểu ban Văn kiện cũng đang tổ chức lấy ý kiến Mặt trận, các đoàn thể, các ngành liên quan trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Về công tác nhân sự Đại hội, Tiểu ban Nhân sự đã họp thông qua kế hoạch công tác nhân sự, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, dự thảo các đề án về công tác nhân sự cấp ủy, nhân sự các chức danh chủ chốt Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, các đảng bộ đang tổ chức đại hội các chi bộ, theo kế hoạch hoàn thành trong tháng 3-2020.

L.Đ