Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

17/03/2020 | 11:07 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau trực thuộc Đảng uỷ Dân chính đảng tỉnh, là một trong 5 đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định trách nhiệm khi được chọn tổ chức đại hội điểm, Đảng bộ Sở Tư pháp đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Tiếp thu Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông báo số 391, ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chọn đảng bộ tổ chức đại hội điểm và thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ, Đảng uỷ Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch quán triệt, cụ thể hoá thực hiện các văn bản nêu trên, đồng thời thành lập 3 tiểu ban thực hiện các bước chuẩn bị Đại hội với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng, Đảng uỷ Sở chọn 1 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm từng khâu trong tổ chức đại hội, và đại hội 5 chi bộ còn lại hoàn thành trong tháng 2-2020. Đồng chí Trần Hoàng Lộc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Công tác chuẩn bị Đại hội được chuẩn bị chặt chẽ từ kịch bản, chương trình, văn kiện, nhân sự đại hội, địa điểm, đại biểu dự… và được Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Dân chính đảng thống nhất đánh giá đủ điều kiện tổ chức Đại hội. Đạt được kết quả đó, một phần do Đảng uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 07, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 08, ngày 14/2/2020 của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên. Trong năm 2019, Đảng ủy Sở kiểm tra chấp hành đối với 2 chi bộ, giám sát chuyên đề 2 chi bộ và 2 đảng viên; qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Từ việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đã giúp nội bộ Sở đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng uỷ Dân chính đảng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng uỷ tham mưu giúp Đảng uỷ rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chuẩn cấp uỷ viên, lịch sử chính trị và đối với cán bộ quy hoạch nhân sự cấp ủy khóa mới; chủ động nắm tình hình đảng viên, thẩm tra tư cách đại biểu chuẩn bị cho Đại hội...

Kiểm tra về công tác chuẩn bị Đại hội tại Đảng bộ Sở Tư pháp, đại diện các tổ chức đảng cấp trên đều đánh giá cao tình hình đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội được Đảng uỷ thực hiện kịp thời, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020 không có đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên, quần chúng của Đảng bộ. Đây là điểm thuận lợi giúp Đảng bộ Sở hướng đến mục tiêu tổ chức thành công Đại hội điểm sắp tới./.

Khánh Hưng